Mål

Vi bidrager til:

  • At skabe rammerne for et godt ældre liv
  • At den enkelte borger fortsat tager ansvar for sit liv
  • At borgeren forbliver selvhjulpen længst muligt
  • At borgeren indgår i sociale fællesskaber