Velkommen til Centerparken Ældrecenters  hjemmeside

Centerparken har et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor beboerne har selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed.

Vi arbejder efter værdier og principper for leve bo miljøet. Det er vores mål at skabe en hverdag med høj faglighed i plejen og samtidigt give støtte til at leve et selvstændigt hverdagsliv. Der tages afsæt i Ringkøbing Skjern kommunes aktive borgersyn. Her støttes beboeren i at bruge sine ressourcer aktivt for derved at have et godt og indholdsrigt hverdagsliv.

Vi ønsker at beboerne, pårørende og gæster føle sig hjemme og helt naturligt ser sig som en del af huset.