Bussen

Centerparken vennekreds ejer sammen med vennekredsen for Vorgod ældrecenter en handicapbus. Bussen kan lånes når man bor på ældrecenteret eller i en ældrebolig ved Centeret. Bussen kan køres med lille kørekort.

Vennekredsen ved Centerparken kører også ture med beboerne i samråd med personalet. Centerparken har også nogle frivillige som gerne vil køre en tur med beboerne.