Personale

På Centerparken er der ansat pleje personale, køkken personale, sevicemedarbejdere samt administrative medarbejdere. Vi samarbejder og bidrager hver især med vores faglige viden, for at du kan få den bedste mulige hjælp og pleje.

Centerparken har mange samarbejdspartnere. Vi har et tværfagligt samarbejde gennem Ringkøbing Skjern kommune. Specialesygeplejersker står til rådighed med konsulentfunktion.

Visiteret genoptræning og vedligeholdelses træning efter f.eks. sygdom varetages eller iværksættes af ergo og fysioterapeuter fra Sundhedscenter Vest.

Derudover samarbejder vi med jobcentret, hvorefter der er forskellige praktikforløb, både danske og udenlandske medarbejdere kommer i forskellige praktikforløb på Centerparken. Vi er et uddannelse sted for social & sundheds hjælpere, assistent elever samt sygeplejestuderende.