Kontaktperson

På Centerparken vil vi gerne skabe et nyt hjem, hvor den enkeltes unikke familieliv med holdninger og traditioner stadig kan bevares.

Du kan altid henvende dig til din kontaktperson, som er en medarbejder, som i særlig grad kender dig og dine behov.

Du kan snakke med kontaktpersonen om små og store emner, og de fleste af os kender jo den trygge følelse af at snakke med et menneske, som kender én godt. Dette gøres bedst ved et godt og tæt samarbejde mellem beboerne, de pårørende og personalet. Derfor får hver enkelt beboer tilknyttet en kontaktperson som, med udgangspunkt i beboernes livshistorie, forsøger at lære deres ønsker, vaner, og behov at kende.