Vennekredsen

Der er tilknyttet en meget aktiv vennekreds som står for mange aktiviteter både i huset og ud af huset. Vennekredsen er en forening for beboere og deres pårørende samt frivillige

Foreningens formål:

  • At være bindeled imellem Centerparkens beboere, deres pårørende, venner og personalet.
  • At uddybe kontakten imellem ovennævnte, og være med til aktivt, at fremme det hjemlige og åbne miljø på Centerparken.
  • Enhver der har interesse i Centerparken kan være medlem, også uden at have familie på hjemmet. Personale og beboerne kan også være medlem. Det koster aktuelt 125 kr. pr. år at være medlem
  • Vennekredsen står for forskellige arrangementer og aktiviteter for beboerne og deres pårørende.
  • Vennekredsens frivillige arbejde er med til at give en god adspredelse i dagligdagen for beboerne.

Vennekredsen udgiver et medlemsblad ”Tråden”, som udkommer 4 gange årligt med bl.a. orientering om aktiviteter.

Hvis du vil vide mere om Centerparkens Vennekreds, kan du gå ind på deres hjemmeside